Bestuur

Het bestuur van de Zoetermeer Panters bestaat uit de volgende personen:

Functie Naam Email

Bestuur

Alle leden van het bestuur bestuur@panters.net

Voorzitter

Leon de Waal voorzitter@panters.net

Secretaris

Marcel op de Heijde secretariaat@panters.net

Penningmeester

Ruud Daleman  penningmeester@panters.net

Aanspreekpunt TC/ Technisch Advies Orgaan

Gijs Aanen

06 109 71 448

tc@panters.net

Sponsoring   

sponsoring@panters.net

Algemene Zaken Inge Hoogendijk  

De bestuurlijke functies worden vervuld door vrijwilligers, zij doen dit naast hun regulier werk. Dit kan inhouden dat het bestuur niet in de gelegenheid is om gelijk op uw e-mail te reageren. Daarom hebben wij de richtlijn van 48 uur responstijd ingesteld.

Commissie

Functie Naam Email / Telefoon 
 Wedstrijdsecretariaat

Judith van Dalen en 

Manon Spijkers

wedstrijdsecretariaat@panters.net

06 18 16 53 25

 Ledenwerving

Inge Hoogendijk

Gijs Aanen

06 55 83 05 47

 Scheidsrechters-

 coordinator

Henk van Aggelen