Bestuur

Het bestuur van de Zoetermeer Panters bestaat uit de volgende personen:

Functie Naam Email
Bestuur Alle leden van het bestuur bestuur@panters.net
Voorzitter Michael Utermark voorzitter@panters.net
Secretaris Inge Hoogendijk a.i. secretariaat@panters.net
Penningmeester Peter Tammerijn penningmeester@panters.net
Technische Commissie Maurice Kroon tc@panters.net
Sponsoring Judith van de Velde sponsoring@panters.net
Algemene Zaken Inge Hoogendijk  

De bestuurlijke functies worden vervuld door vrijwilligers, zij doen dit naast hun regulier werk. Dit kan inhouden dat het bestuur niet in de gelegenheid is om gelijk op uw e-mail te reageren. Daarom hebben wij de richtlijn van 48 uur responstijd ingesteld.

Commissie

Functie Naam Email / Telefoon 
 Wedstrijdsecretariaat

Judith van Dalen en 

Manon Spijkers

wedstrijdsecretariaat@panters.net

06 18 16 53 25

 Ledenwerving Inge Hoogendijk 06 55 83 05 47

 Scheidsrechters-

 coordinator

Henk van Aggelen